Duurzaamheid

Coldset Printing Partners verzekert een ecologisch drukproces dankzij de waterloze druktechniek.

Milieuvriendelijk drukken

Coldset Printing Partners investeert in de nieuwste technologie, met name het waterloos drukproces, wat bijdraagt aan een duurzame wereld. 

FSC-label

De FSC-standaard (uitgereikt door het Forest Stewardship Council®) brengt sociale, economische en milieubelangen met elkaar in evenwicht. Bosbeheer conform deze standaard, en de hieraan gekoppelde hout- en papierproductie, vrijwaart bossen voor huidige en toekomstige generaties. De vereisten om aan de vereisten voor een FSC-certificaat te voldoen zijn dan ook uiterst streng. Het doel is een chain of custody aan te leggen, waarbij het hout van kap tot eindproduct nauwlettend wordt gevolgd. In elke stap van het productieproces en bij elk betrokken bedrijf wordt een specifieke FSC-controle verzekerd. Elk jaar dient de FSC-audit te worden hernieuwd, deze is een garantie voor een verantwoord bosbeheer. 

Lees meer

ISO 14001 Certified

Na een grondige audit, geleid door het keuringsorganisme LRQA (Lloyds), behaalde Coldset Printing Partners in maart 2011 de ISO 14001-norm. Die toont aan dat Coldset Printing Partners te allen tijde de wetgeving, procedures en regels volgt, ook op het gebied van milieu.

Het ISO 14001-certificaat dat werd uitgereikt omvat het geheel van onze activiteiten als drukkerij. In de doelstellingen die voorafgaand aan de audit werden geformuleerd, engageert Coldset Printing Partners zich om blijvend te werken aan rationeel energieverbruik, optimaal afvalbeheer en beheer van gevaarlijke producten. Een duidelijk engagement op elk niveau.

Lees meer

Milieuzorg

De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:

  • werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
  • milieuzorg integreren in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie en bewustwording
  • werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
  • de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

Lees meer

Ecologische energievoorziening

Duurzaam drukken, dat start bij duurzame energie. We hebben sinds enkele jaren een windmolen die 50% van onze benodigde energie opwekt. Daarnaast lieten we zonnepanelen installeren die ervoor zorgen dat we effectief duurzaam drukken. 

Coldset Printing Partners en het Franse milieukeurmerk Imprim'Vert

Coldset Printing Partners is sinds 18 mei 2018 in het bezit van het Franse milieukeurmerk Imprim’Vert.

De audit ‘Imprim’Vert omvat 5 criteria waaraan voldaan moet worden.

  1. afvalstoffen dienen maximaal vermeden te worden, en bij het toch onstaan dienen ze verzameld te worden en via erkende kanalen afgevoerd te worden.
  2. beveiligen van opslag van gevaarlijke producten (indien aanwezig).
  3. geen gebruik maken van toxische producten.
  4. milieubewustzijn van werknemers en klanten.
  5. monitoring van het energieverbruik van de site

Lees meer

Op zoek naar meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden of ben je op zoek naar een ecologische, kwaliteitsvolle drukkerij? Neem gerust contact met ons op.

Coldset Printing Partners

Industrieweg 147
Poort West-Limburg 2206
3583 Paal-Beringen

+32 11 71 71 71

info@coldsetprintingpartners.be