Over ons

Coldset Printing Partners

Milieuvriendelijk drukken met de hoogste kwaliteit

Coldset Printing Partners investeert in de nieuwste technologie, met name het waterloos drukproces. Dit biedt een aantal voordelen:

 • Geen vochtwater meer op het papier en dus ook geen vochtadditieven meer – dus ook hier geen VOC’s (volatile organic compounds) meer.
  Dit is dus minder vervuilend naar de werkomgeving en naar het eindproduct toe.
 • De plaatproductie is minder belastend aangezien de plaat enkel met (regen)water dient uitgewassen te worden na belichting.
 • Veel minder papierverliezen bij opstart
 • Minder papierbreuken omwille van het stabiele drukproces (zonder het water) en als een gevolg daarvan dus ook minder papierverliezen .
 • Betere inkten op vlak van tack (kleverigheid), met als gevolg minder inktmist in het productieproces en dus een betere werkomgeving.
  Hierdoor ook minder onderhoud en dus ook minder onderhoudsproducten nodig.
 • Op termijn: Inkten zullen wateroplossend zijn en een veel lagere concentratie petroleum houdende componenten bevatten.
 • Een lakinstallatie als eindveredeling vraagt dus geen drooginstallatie meer, dus ook hier geen gasverbruik en geen VOC’s.
 • Hogere drukkwaliteit:
  • Hogere rasterlignaturen mogelijk
  • Grotere kleurruimte
  • Hogere inktdensiteiten
  • Scherper drukbeeld (door lagere puntaangroei blijft het beeld open)
  • Hoger dynamisch bereik (in lichte/donkere tonen)
  • Beter register (omwille van wegblijven van papierrek door het water bij conventioneel offset)
  • Stabieler productieproces omwille van minder procesvariabelen

Bijkomende voordelen CPP

 • We hebben een windmolen die 50% van onze benodigde energie opwekt.
 • We drukken op 100% gerecycleerd papier
 • We zijn FSC gecertificieerd
 • Iso 14001
 • QI closed-loop inktsturing

Net zoals de hele grafische industrie, moet Coldset Printing Partners voortdurend in beweging blijven. Naast het afleveren van uitzonderlijk kwalitatief drukwerk, is een doorgedreven zorg voor mens en planeet voor Coldset Printing Partners een topprioriteit geworden. Een terechte bekommernis, die de toekomst van deze en toekomstige generaties moet vrijwaren.

Coldset Printing Partners is sinds januari 2009 in het bezit van het FSC®-label.

De FSC-standaard (uitgereikt door het Forest Stewardship Council) brengt sociale, economische en milieubelangen met elkaar in evenwicht. Bosbeheer conform deze standaard, en de hieraan gekoppelde hout- en papierproductie, vrijwaart bossen voor huidige en toekomstige generaties. De vereisten om aan de vereisten voor een FSC-certificaat te voldoen zijn dan ook uiterst streng. Het doel is een chain of custody aan te leggen, waarbij het hout van kap tot eindproduct nauwlettend wordt gevolgd. In elke stap van het productieproces en bij elk betrokken bedrijf wordt een specifieke FSC-controle verzekerd. Elk jaar dient de FSC-audit te worden hernieuwd. Een garantie voor een verantwoord bosbeheer.

Coldset Printing Partners: uw garantie op een duurzaam product.

Na een grondige audit, geleid door het keuringsorganisme Lloyd’s, behaalde Coldset Printing Partners in maart 2011 de ISO 14001-norm. Die toont aan dat Coldset Printing Partners te allen tijde de wetgeving, procedures en regels volgt, ook op het gebied van milieu.

Het ISO 14001-certificaat dat werd uitgereikt omvat het geheel van onze activiteiten als drukkerij. In de doelstellingen die voorafgaand aan de audit werden geformuleerd, engageert Coldset Printing Partners zich om blijvend te werken aan rationeel energieverbruik, optimaal afvalbeheer en beheer van gevaarlijke producten. Een duidelijk engagement op elk niveau.

Op die manier heeft Coldset Printing Partners gezorgd voor een cultuur waarin het plannen, checken en uitvoeren van de wetgeving en de ISO 14001-normering consequent verloopt. Dit zorgt voor een enorme dynamiek binnen de onderneming, die zich vertaalt in een drang naar continue verbetering. Coldset Printing Partners blijft met andere woorden niet op zijn lauweren rusten, maar gaat elke dag opnieuw de uitdaging aan.

De directie onderschrijft onderstaande beleidsprincipes in haar milieuzorg:

 • werken aan de conformiteit met de relevante wet- en regelgeving
 • milieuzorg integreren in alle afdelingen via een doorgedreven communicatie en bewustwording
 • werken aan de preventieve aanpak van de milieu-impact
 • de werking van het milieuzorgsysteem continu verbeteren

Coldset Printing Partners: ecologische energievoorziening

De windturbine op ons bedrijfsterrein produceert jaarlijks ongeveer 3.500 MWh, dat is zowat de helft van wat onze drukkerij jaarlijks verbruikt, zo draagt CPP ook bij aan een ecologische energievoorziening.